#1413

wat is NB? Want nu zie je telkens #waarde in die cel.