#1397

aanpassingen:

p.18 De namen staan daar niet meer in 2 kolommen.

p.18 Hannelore Peeters speelt hoorn en geen trombone

p.20 Idem, ook hier staan de namen niet meer in 2 kolommen

p.22 Is het niet StAdtkapelle i.p.v. Stedtkapelle?

Algemeen, kan je geen andere foto nemen van Elias, er zijn zoveel goede foto's van hem als dirigent, nu is hij bijna onherkenbaar … Idem Yves eigenlijk, mss leuker om een foto te nemen van een activiteit bij ons. Maar dan ben ik wel aan het "kommaneuken" :-D 

Voor de rest heel proper en goed gedaan. Vergeet Johan zijn blad niet om achteraf er bij te steken!