#1360

Hey Karen,

in de brief voor erelidgeld:

Jaarconcert "En dans"  (uiteraard nog niet aangepast sinds de vergadering, maar toch even opgeschreven zodat het niet vergeten wordt)

vrije bijdrage met als mededeling:  "erelidgeld 2015 – naam en voornaam"

Brief AV geen commentaar

Brief lidgeld ook in orde